Naše dohody a pravidla

 

Chováme se k sobě hezky.

Pokud někdo pláče, hra končí.

Musím vidět já průvodce a on mne. 

Na louce i na dvorku se chováme ohleduplně, v lese tiše.

Uklízíme po sobě.

S klacíkem chodím pomalu. Vím, kde začíná i končí.

K ohni stojím a vždy kolem něj chodím tak, abych jej viděl.

Klacíky, které jednou oheň zapálí v něm zůstávají. 

Na strom musím vylézt vždy vlastními silami. 

 

 

 

Přijímání nových dětí

 

 Do Klubíku přijímáme děti nejdříve od 2,5 let. 

 

Kontaktní osobou pro komunikaci s rodiči je Andrea Kuběnová.

 

Rodiče prosíme o velkou důvěru v průvodce, pedagoga, chůvu.…

Posílí to vás i dítě při adaptaci.

 

-    Prvním krokem je kontaktovat koordinátorku  pro komunikaci s rodiči  Andreu Kuběnovou

 

-   rodiče prostudují pravidla fungování, v případě souhlasu podepsané vyplní a odevzdají přihlášku týkající se přijímaného dítěte, souhlas pro GDPR a Pověření k vyzvedávání.

 

Vyplněním a odevzdáním přihlášky potvrzují i svůj souhlas s tímto provozním řádem.

 

- odevzdají průvodcům kopii kartičky zdravotní pojišťovny a seznam osob, které budou dítě pravidelně vyzvedávat, vybavený tel. kontakty

- takto jsou připraveni na první zkušební den v Klubíku, kam mohou vyrazit společně jako doprovod svého dítěte   

 

Aklimatizace nových dětí
Po zápisu do školky běží 1 měsíční zkušební doba s oboustrannou možností ukončení vzájemné dohody, platí jen pro nové děti, které předtím do naší školky nechodily.

 

-    v průběhu adaptace nového dítěte ve školce je možná účast jednoho rodiče při školkovém programu v délce trvání až 1 týdne.  (Dle harmonogramu postupného odloučení)

 

 Pro dítě je důležitým krokem k osamostatnění, rodič je sice ve stejném prostoru, ale zabývá se jinou prací než pozorováním dítěte. V okamžiku, kdy je dítě otevřené a připravené na separaci od rodiče, rodiče se vzdalují 

 

-    účast obou rodičů, prarodičů, sourozenců je vítána na školkových akcích a slavnostech, tak narozeninové oslavě. V rámci běžného školkového programu pouze v odůvodněných případech po konzultaci s koordinátorem pro rodiče.

 

 

Vybavení dětí

- vlastní batůžek se svačinkou, nápojem, pláštěnkou, pokud nemá nepromokavou bundu a  příp. náhradním spodním oblečením.

V zimě náhradní rukavičky případně ponožky, čepici

Na spaní, popolední odpočinek spací pytel pokud je to pro vás příjemnější, tak i převlečení nebo pyžamo na spaní.

- do školky si s sebou děti neberou hračky, motorky či kola a drahé předměty; domácím hračkám je lépe doma:-)

 

   Průvodci jsou vybaveni pečlivě sestavenou lékárničkou, kopiemi kartiček pojišťovny každého z dětí spolu s kontakty na rodiče.

 

Každé z dětí by mělo mít na místě ve svém kapsáři:

- náhradní oblečení: ponožky, punčochy, spodní prádlo, tričko s dlouhým rukávem, tepláčky či legíny, pracovní zástěrku či větší triko 

Věci nutno podepsat či označit. 
Vlastní látkový pytlík či kapsář na náhradní oblečení, které si dítě pozná.

 

 

PROGRAM:

   Menší děti se přirozeně prolínají se staršími. Program je přizpůsoben naladění skupinky.  Po uplynutí dvouměsíční zkušební doby dostanou rodiče o dítěti zpětnou vazbu od průvodců.

 

  Po celý školní rok školka funguje 5 dní v týdnu - pondělí až pátek. Dvou až třídenní docházku dětí vítáme ve dnech pondělí – úterý - středa...

 
Rytmus dne

 7h-8.30h

Je důležité opravdu dovést dítě nejpozději do 8.30h, často už v tento čas odcházíme do polí a lesů a pozdní příchody nám narušují plány.

Příchod do zázemí, či na dvorek, přivítání obvykle podáním ruky, ranní hry dle volby dětí.

Náplň každého dne se odlišuje dle principů waldorfské pedagogiky. - jednodenní projekty v souladu s rytmem přírody:

pondělí – hudba, muzicírování, dramatizace pohádek

úterý – modelování ( včelí vosk, hlína, ekomodelína)

středa - malování akvarelovými barvami

čtvrtek – pečení, vaření, příprava pomazánek, musli

pátek - tvoření z přírodních materiálů

 

9.00h

ranní vítací kolečko, kde si děti mimo jiné poví, co je ten den čeká, zazpívají či jinak se naladí na náladu každého dne, případně svátek, který v daný čas přichází.

 

9.15h

svačína – z domova

 

9.30h

- volná hra na dvorku či na louce u zázemí , procházka do lesa či k ,,lípě“. 

 

11.30h

- cesta do pohádky – pohádkový rituál s ohledem na zrovna prožívané období

- průpověď před jídlem, po jídle

 

12.00h

-oběd

 

12.15 - 12.30h

-vyzvedávání dětí s dopolední docházkou

 

13.00h

- popolední odpočinek - pohádka, klidová muzikoterapie, meditace

 

14.30h-16h

- svačina
- volná hra, dokončování započatých projektů 
- závěrečné kolečko, rozloučení a shrnutí dne před odchodem 

 

Rytmus roku

  Během roku děti pracují s náladou ročních období a čtyř živlů. 

   Rokem prochází několik slavností, které vycházejí z pohanských a lidových svátků.


 

Slavnosti
Slavnosti jsou dle zaměření otevřeny rodičům i přátelům naší školky.
.

Podzim - Země - podzimní Rovnodennost, sklizeň, plody, úcta k matce Zemi, Předkové a naše Kořeny, sv. Václav, Michaelská slavnost, Uspávání stromů, Dušičky, sv. Martin - slavnost

Zima - Oheň - Adventní zahrádka, Vánoce, Hromnice, Zimní Slunovrat, Slunce, Masopust - karneval

Jaro - Voda - Otvírání studánek,  Vynášení Mařeny, Velikonoce, Májka.


Léto - Vzduch - Letnice , Nebe, Hvězdy, letní Slunovrat, Svatojánská noc


 

Docházka dětí

 Smluvní strany (rodiče dítěte a předseda spolku W- Klubík, z. s.)  se dohodli, že v období školních a ostatních prázdnin, státních svátku či z důvodu tzv. vyšší moci (v letošním roce např . karanténa COVID 19) je poskytovatel oprávněn z provozních, technických či obdobných důvodů svůj provoz omezit. 

Rozsah omezení je povinen alespoň jednomu rodiči sdělit předem. Nevzniká tím nárok pro neplacení úhrad.(darů).

V letním období mohou rodiče využít jako satisfakci za možná omezení služby příměstských táborů zdarma.

V době letních prázdnin, tj. od 1.7. do 31.8. je poskytovatel v prázdninovém provozu, kdy bude péči poskytovat jen v případě, že o ni projeví zájem více než 5 dalších dětí, resp. rodičů. 

Prosíme, hlašte absenci Vašeho dítěte.

- neplánovanou absenci dítěte ve školce (náhlé onemocnění, rod. důvody apod.), je potřeba ohlásit  formou sms nejpozději do 8:00 hod Andrei Kuběnové.

V případech, kdy dítě v daném měsíci nebylo přítomno na programu Klubíku (např. z důvodu nemoci, rodinných důvodů, atp.) nevzniká nárok na vrácení peněz.

 

U děti , které jsou přihlášeny na 5 dní v týdnu, je poskytnuta sleva  (500 Kč v měsíci), oproti ostatnímu školnému.


- plánované a dlouhodobé  změny v docházce je potřeba hlásit v časovém předstihu Andrei Kuběnové

- v případě, že bude dítě vyzvedávat někdo jiný než osoby uvedené na seznamu, je potřeba informovat o tom včas průvodce a připojit tel. kontakt na tuto osobu.

Doplňující informace

 .

-      prosíme, v čase vzdělávání netelefonujte pedagogům, je možné je kontaktovat pouze v naléhavých případech

Oslavy narozenin dětí
Prosíme rodiče, aby samostatně kontaktovali průvodce.  Je možné domluvit pro vás vhodné datum a dohodnout průběh.
Je třeba dodat včas svému průvodci narozeninový příběh, který se skládá ze stručných bodů, významných momentů od početí do dnešního dne, tedy stručně, co se každý rok vaše dítko naučilo, zažilo..vítány jsou i fotografie...
Na narozeninovou oslavu jsou pak vítáni rodiče, kteří přinesou občerstvení. Oslava probíhá dopoledne v zázemí, není li domluveno jinak.

Dále prosíme,
važme si zdraví svého i druhých, neposílejte do školky děti s výraznějším nachlazením, přestože ve venkovním prostoru je možnost vzájemné nákazy menší, pokud u svého dítěte zaznamenáte nakažlivé onemocnění (neštovice, impetigo, vši apod.) oznamte to prosím co nejdříve koordinátorovi pro komunikaci s rodiči z důvodu včasných opatření u ostatních dětí

-     v zájmu ekologie prosíme rodiče, aby dle svých možností, dávali dětem jídlo do materiálů, které podporují trvale udržitelný rozvoj (tzn. látkové sáčky, ubrousky, recyklovatelné materiály apod.)

-    díky, že s námi podporujete u dětí zdravé stravování, sladkosti k svačince nepatří.

- společné opatrování místa a podílení se na chodu Klubíku je více než žádoucí.
Děkujeme předem za vaší energii.

-   snažíme se vytvářet pro děti radostné, hravé a láskyplné prostředí, prosíme proto, aby rodiče v rámci svých možností přicházeli k rannímu předání dětí včas do 8.30h a společně s dětmi začínali svůj den v klidném a pohodovém tempu.

Děkujeme.

Andrea a Lešek Kuběnovi,

+ naši průvodci