Informace o nás:

 
Jmenuji se Andrea Kuběnová.
 
mé foto najdete ve fotogalerii:-)
 
V minulosti jsem bývala  učitelkou ve státní MŠ s waldorfskými prvky výuky.
 
Je to práce krásná, děti jsou skvělé a práce s waldorfskou pedagogikou mě naplňuje.
 
Čím déle jsem pracovala ve státním zařízení, tím více mi dochází nevýhody čtyřtřídní školky.
Např.:
necitlivé dělení dětí na spaní, přesuny do jiných tříd, změny při záskocích učitelek,
nemožnost jít s dětmi ven v kteroukoliv dobu (dopoledne se čeká na svačinu, odpoledne je kroužek atd.), 
příliš velký počet dětí na třídu (až 24 na jednoho učitele), při kterém nelze dosáhnout individuálního přístupu k dětem.

Proto jsem se rozhodla jít jinou cestou, nazvala jsem si ji ,,cestou selského rozumu"
 
Naším zázemím pro školku je bývalý statek, a pro mne je spojen s představou prázdninových pobytů u babičky. Ráno se dobře vyspat, sníst chléb s máslem a vyrazit ven, cestou pozdravit slepice, kočku a psa a pak už jít poznávat, vylézt na strom, pohoupat se na houpačce, postavit skřítkům domeček z klacíku. Toto a ještě mnoho jiného bych chtěla nabídnout u  nás ,, Na Dvorku"  
Ale samosřejmě i fungující a zavedenou vzdělávací koncepci v souladu tradicemi a koloběhem přírody. Pokud bude krásně, být venku, v nepřízni počasí se schoulit v zázemí k pohádce, kreslení, vyrábění.
 
 
 
 

W-Klubík z.s., 

v provozu od září 2018

Jsme nezisková organizace (zapsaný spolek) a všechny naše zisky, potažmo vaše dary, granty, dotace jsou vkládány do platů pedagogů, asistentů a tvorby zázemí.  Nejsme zapsáni v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT 

Podoba výuky

Výuka probíhá za každého počasí a po celý rok. Je vytvořeno i pevné zázemí,  ale velkou část dne děti pobývají venku. Cílem je utváření vztahu k přírodě a  zdravý životní styl (otužilost, předcházení alergiím apod.)

 
 

Vraťme děti přírodě!

Náš projekt bude poskytovat skupině cca 15 dětí možnost  pobytu na bývalém statku. Děti provázejí a vzdělávají průvodci, ,,tety". Snažíme se vždy, aby pro 6 dětí byla 1 provázející osoba. .  Jeho okolí: pole... louka... les.. , najdete nedaleko Ostravy, Frýdku-Místku na rozhlehlém pozemku ve Fryčovicích.

Kouzelné místo nabízí různorodé prostředí - ze zázemí louky a hřiště se několika kroky ocitnete na loukách, v lese, u potoka. Vzniklo stromořadí  se švestkami, jablky, hruškami, třešněmi atd. Jsou zasazeny keře s jedlými plody, kterým hrozí ,,vyhynutí".

.

 

Co můžete čekat?

Filosofie školky - Klubíku Na Dvorku je ukotvena v principech výchovy k trvale udržitelnému rozvoji a vychází z předpokladu, že čím důvěrněji přírodu známe, tím více ji v dalším životě vyhledáváme a o to vstřícněji reagujeme na vše, co naši návštěvu doprovází.

Naší vizí je dítě, které čerpá sílu z prostředí, ve kterém žije, roste vzhůru a zraje uvnitř, dokáže se vyrovnat se změnami... je silné jako strom.

Naším heslem je: „ Není špatné počasí, jen špatné oblečení!“

Venkovní prostředí poskytuje dětem nepřeberné množství podnětů i možností k osobnostnímu růstu i pro- enviromentálnímu chování, rozvíjí jejich kreativitu a fantazii, umožňuje přirozený rozvoj pohybových dovedností a v neposlední řadě posiluje i obranyschopnost jejich organismu.

 

 

Principy naší práce

 

Vycházíme z výchovného desatera, které jsme přijali za vlastní

Dítě, které prožívá pocit bezpečí, se naučí důvěřovat.
Dítě, které je obklopeno přátelstvím, se naučí laskavosti.
Dítě, s nimž se hraje rovná hra, se naučí spravedlnosti.
Dítě, které je chváleno, získá sebedůvěru.
Dítě, které se setkává s tolerancí, se snáze naučí trpělivosti.
Dítě, které je milováno, je schopno lásky.
Dítě, které je ponižováno, ztrácí sebedůvěru.
Dítě, které je vystavováno posměchu, se začne stydět.
Dítě, které je bito, se naučí ubližovat.
Dítě, které je nadměrně kritizováno, se naučí odsuzovat.

 

Využíváme a rozvíjíme osvědčené přístupy a metody

Využíváme prvky Waldorfské pedagogiky, programu Začít spolu i dobré tradice české předškolní výchovy
V průběhu roku realizujeme několik tematických projektů

 

Vytváříme pro děti zdravé prostředí

Staráme se o kvalitní stravu a pitný režim
Děti získávají jistotu díky pravidelnému řádu, ve kterém však mají dostatečný prostor pro vlastní rozvoj
Každý den střídáme aktivní pohyb a relaxaci
Dýcháme čerstvý vzduch, jsme obklopeni přírodou