Klubík Na Dvorku

 

kapacita 15 dětí, 2,5 - 5 (6let),  I NEOČKOVANÉ, v posledním roce před zahájením školní docházky přecházejí do LMŠ,registrované MŠMT.... nemusí tudíž měnit prostředí přechodem do jiné MŠ.

 

Školné  na měsíc 4500,- Kč měsíčně, (cca 225,- Kč na den). 

3 dny v týdnu 3000,- Kč měsíčně. 

2 dny v týdnu 2000,- Kč měsíčně

 

Školné si budete moci odečíst z daní (dar neziskové organizaci)

 

Klubík není v registru MŠMT, platy pedagogů a další výdaje jsou hrazeny z vašich příspěvků...

 

Provoz 6.30 h - 16,00h