CENÍK

 

Lesní mateřská škola Na Dvorku

 

Měsíční poplatek  za výchovně - vzdělávací aktivity:

 

celotýdenní docházení...  1900- Kč měsíčně  (cca pouhých 95.- Kč za den) , od 2. 9. 2019

 
Jsme zařízení péče o dítě, tudíž si jeden z rodičů může celou částku školkovného odečíst od daně! :) (nikoli jen od základu)


Slevu 100 Kč budou mít děti, kteří již mají v LMŠ sourozence a děti jejichž sourozenci studují na Waldorfských ZŠ a SOŠ Waldorfské v Ostravě.

 

...................................................................................................................................................

 

Z ekonomických důvodů upřednostňujeme zájemce, kteří se rozhodli pro plnou celotýdenní docházku.

Platba pouze na dopoledne není možná.

Je možné příjmout také dětí na povinné předškolní vzdělávání ( IVP v domácím vyučování -  jen ověřování znalostí), částka školného za měsíc je 500 Kč.

 

..............................................................................................................................................................................................

 

Měsíční poplatek za stravování :

 

celotýdenní docházení            cca 800 Kč   (  38,- za porci)    

 

 

Poplatek za výchovně-vzdělávací aktivity se v případě nepřítomnosti dítete nevrací. 

Stravné je v případě nepřítomnosti dítěte vráceno vždy k 15. dni následujícího měsíce po ukončení řádného pololetí daného školního roku.

 

Poplatek za výchovně- vzdělávací aktivity i stravné  na daný měsíc se hradí vždy do 20. dne předchoziho měsíce.